นิทรรศการการศึกษาครั้งที่ 1
จัดโดย สมาคมภาษาอาเซียน นนทบุรี


ขอเชิญท่านพบกับสถาบันทุกระดับจากกลุ่มประเทศอาเซียนและ
กลุ่มประเทศพันธมิตรจากทั่วโลก จัดเป็นครั้งแรกในเขตนนทบุรีในวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558


นิทรรศการเปิดให้เข้าชม เวลา 11.00 – 17.00 น. ฟรี!
 
 
• หาข้อมูลการเรียนภาษาและวิชาชีพอื่นๆ,ปริญญาตรี,ปริญญาโท, ปริญญาเอก
• พบสถาบันการศึกษาสอบถามรายละเอียดต่างๆโดยตรงและ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
• สมัครเรียนต่อระยะยาว หรือ summer course ช่วงปิดภาคเรียนในประเทศและต่างประเทศ
 
 
กิจกรรมในงาน
 
□ ทดสอบภาษาอังกฤษ ฟรี รอบที่ 1 เวลา 13.30 น. (ครั้งละ 50 คน) รอบที่ 2 เวลา 15.00 น.
□ 16.30 น. จับสลากผู้โชคดีที่อยู่ในงานรับทุนเรียนภาษา
- 
ท่านอาจจะโชคดีได้รับทุนเรียนภาษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในต่างประเทศ
(ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินหรือให้ผู้อื่นรับแทนได้)
 

กำหนดการงานนิทรรศการทางการศึกษา ครั้งที่ 1 จังหวัดนนทบุรี
(1st Education Exhibition)
ณ ห้อง Perridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558
18.00 - 20.00 น.
งานเลี้ยงรับรองผู้แทนจากสถานทูต ผู้แทนองค์กรจังหวัดนนทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนจากสถาบันต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน
ณ ห้อง Sapphire 3 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง Perridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
09.00 - 10.00 น.
สถาบันต่างประเทศพบผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ
10.00 - 10.30 น.
แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
11.00 น.
เปิดให้เข้าชมงาน
13.30 น.
กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ รอบที่ 1 (ครั้งละ 50 คน)
15.00 น.
กิจกรรมทดสอบภาษาอังกฤษ รอบที่ 2
16.30 น.
จับฉลากผู้โชคดีรับทุนเรียนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ ฟรี
(เฉพาะผู้ที่มีอายุ 14-17 ปี ทุนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินหรือให้ผู้อื่นรับแทนได้)
17.00 น.
ปิดงาน
 
แผนที่