ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2559และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ร้านอาหารสวนกุหลาบ พระราม 5