สมาคมภาษาอาเซียนนนทบุรี ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมหาราชวัง