ประมวลภาพ งานสัมมนาทางการศึกษาและภาษา ครั้งที่ 3 
3rd Education and Language Seminar : Worldwide Education วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
 
ขอแสดงความยินดี : อาจารย์เพ็ญประภา วุฒิเวทย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมภาษาอาเซียนนนทบุรี ประเทศไทย อีก 1 วาระ (2560-2562)
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2559และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ร้านอาหารสวนกุหลาบ พระราม 5
 
 
 
งาน Thank you for being a part of ALANT 
วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
 
สมาคมภาษาอาเซียนนนทบุรี ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมาคมภาษาอาเซียนนนทบุรี ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมหาราชวัง
 
 
PHOTOS FROM THE 2ND EDUCATION AND LANGUAGE EXHIBITION 
On Saturday 6th February,2016 at Richmond Hotel, Nonthaburi
 
 
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ครูที่เข้ารับการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ 
On Saturday 6th February,2016 at Richmond Hotel, Nonthaburi
 
 
เชิญเข้าร่วมงาน "2nd Education and Language Exhibition" ฟรี!! 
เชิญ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ทำงานทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมงาน การศึกษาและภาษา คือกลไกสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน “2nd Education and Language Exhibition”
 
 
2nd Education and Language Exhibition 
เชิญร่วมงาน 2nd Education and Language Exhibition วันที่ 6 ก.พ. 59 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
 
Special Thanks to all Institutions who joined our 1st Education and Language Exhibition
 
 
 
PHOTOS FROM THE 1ST EDUCATION AND LANGUAGE EXHIBITION
On 13 – 14 November 2015 at Richmond Hotel, Nonthaburi
 
 
นิทรรศการการศึกษาครั้งที่ 1
ขอเชิญท่านพบกับสถาบันทุกระดับจากกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศพันธมิตรจากทั่วโลก ในวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
 
ALANT Professional Team for 1st Education Exhibition Nonthaburi
 
 
 
Our good supporting and collaboration
We would like to extend our sincere thanks to the education section of the embassies, associations and British Council Thailand for good supporting and good collaboration with ASEAN Language Association On “1st Education and Exhibition” 14th November, 2015